Monday, August 15, 2016

          मुक्तक
यदि सक्छ्स त खुसी पारेर जा!
कि उचाल माथी अनि पछारेर जा!
ए समय! नखेल मेरो जीवन सँग 
बरु गल्ती देखा कान बटारेर जा! 
    #गुनासो

No comments:

Post a Comment